Sobota, 2021-04-17, 19:21:50
ŚLĄSKA AMATORSKA LIGA HOKEJA
Regulamin
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Formularz logowania
REGULAMIN ŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ORAZ ŚLĄSKIEJ LIGI OPEN HOKEJA NA LODZIE SEZONU ROZGRYWEK 2013/2014

Regulamin można też pobrać w formie pliku PDF z zakładki "Katalog plików"


1.W ROZGRYWKACH ŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA NA LODZIE
   ORAZ ŚLĄSKIEJ LIGI HOKEJA NA LODZIE OPEN, MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ DRUŻYNY
   KTÓRE PRZEZ ZGŁOSZENIE SKŁADU DO DNIA 21-09-2013 NA ADRESY MAIL:
   cali78@wp.pl oraz necco@necco.pl  ORAZ WPŁATĘ WPISOWEGO 200 PLN
   DO DNIA 25-09-2013 (wpłata obejmuje wydatki organizacyjne oraz ubezpieczenie OC ligi)
   POTWIERDZAJĄ  AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU I CHĘĆ
   UCZESTNICTWA, W NASZYCH ROZGRYWKACH NA JEGO ZASADACH.
   WPŁAT DOKONUJEMY NA PONIZSZE KONTO:
   MIROSŁAW NIEDBAŁA
   UL.WOJTALEWICZA 1 / 1
   40-749 KATOWICE
   70 1560 1111 0000  9410 0003 1697
   UWAGA: W OPISIE PROSZĘ PODAĆ FORMĘ POTWIERDZENIA POWYŻSZEJ WPŁATY
   KP lub RACHUNEK oraz DANE PODMIOTU I  ADRES WYSYŁKI.
A.CELEM ROZGRYWEK JEST WYŁONIENIE NAJLEPSZEJ DRUŻYNY SEZONU
    ZASADNICZEGO LIGI AMATORSKIEJ I OPEN PO ROZEGRANIU 2 RUND
    MECZY NA ZASADZIE KAŻDY Z KAŻDYM, JAKO GOSPODARZ
    I JAKO GOŚĆ (mecz + rewanż), KOLEJNOŚĆ WYNIKA Z LOSOWANIA .
B.ORGANEM WŁAŚCIWYM DO ROZPATRYWANIA WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH
   Z REGULAMINEM, KARAMI ORAZ TEMATAMI SPORNYMI JEST WGiD ŚALH i OPEN
   POWOŁANY PRZEZ ZGROMADZENIE DRUŻYN NA DANY SEZON.
   W SEZONIE 2013/2014 SĄ TO :
I.  MICHAŁ BEM – DRUŻYNA DRAGONS TYCHY
II. BOGUSŁAW DITTRICH – DRUŻYNA NAPRZÓD JANÓW
III.ARKADIUSZ SIKORA – DRUŻYNA ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC OLD BOYS
C.CELEM WYDZIAŁU JEST  UTRZYMANIE DYSCYPLINY LIGI ORAZ ODSUNIĘCIE
   OD NASZEJ ZABAWY WSZYSTKICH BRUTALNIE GRAJĄCYCH ZAWODNIKÓW
   ORAZ OSÓB I DRUŻYN EWIDENTNIE ŁAMIĄCYCH NINIEJSZY REGULAMIN.
D.ZA KARY MECZU, ZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, BĘDĄ NAKŁADANE
    INDYWIDUALNE ZAWIESZENIA DLA UKARANYCH ZAWODNIKÓW
    NA 1,2,3 MECZE, CAŁĄ PIERWSZĄ RUNDĘ, DO KOŃCA DANEGO SEZONU,
    BĄDŹ CAŁKOWITY ZAKAZ UCZESTNICTWA, W NASZEJ LIDZE.
E.ZA NADMIERNĄ ILOŚĆ KAR MNIEJSZYCH TZN. POWYŻEJ 30 MINUT, W DANEJ
   RUNDZIE PRZYPADAJĄCYCH  INDYWIDUALNIE NA ZAWODNIKA
   LUB 45 MINUT WYNIKAJĄCYCH Z UWZGLĘDNIENIA ROZSZERZENIA 2 + X...,
   WYDZIAŁ DYSCYPLINY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ NAŁOŻENIA KARY ZGODNE
   Z PUNKTEM ART.1.PUNKT D
F.NAJWIĘCEJ BRUTALNYCH FAULI BYŁO PODCZAS ATAKU PRZY BANDZIE
   NA PLECY PRZECIWNIKA (RZUCENIE NA BANDĘ), A TAKŻE PODCZAS
   DOJAZDU 2 ŚCIGAJĄCYCH SIĘ PO KRAŻĘK ZAWODNIKÓW NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
   LODOWISKA - ZA LINIĘ BRAMKOWĄ (prosimy zatem o rozmowę edukacyją,w gronie
   drużyny,a w przypadku nr dwa o delikatne odpuszczenie na rzecz drużyny bronioącej po danej
   stronie lodowiska, jako ,,gentelmańska'' umowa, aby zminimalizować mozliwość rzucania
   zawodnika na bandę przy pełnej prędkości).
G.DODATKOWO WYDZIAŁ DYSCYPLINY ZA BRUTALNĄ GRĘ LUB ODSTĘPSTWA
    OD REGULAMINU MOŻE NAŁOŻYĆ NA DANĄ DRUŻYNĘ KARĘ FINANSOWĄ
    OD 100 DO 500 PLN NA CELE STATUTOWE LIGI, POD RYGOREM DYSKWALIFIKACJI
    DRUŻYNY JEŚLI DO 14 DNI OD POSTANOWIENIA NIE DOKONA PRZELEWU
   NA KONTO ORGANIZATORA.
H.ZAWODNIK ZAWIESZONY, NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU ,W  KOLEJNYM
   WYNIKAJĄCYM Z TERMINARZA MECZU (zgodnie z ilością zawieszeń 1,2,3,+...+)
   A JEŚLI GRA, W OBU LIGACH, ZOBOWIĄZANY JEST OPUŚCIĆ MECZE, W ILOŚCI
   ZGODNEJ Z  KARĄ,W LIDZE,GDZIE ZAOSTAŁA ONA NAŁOŻONA (np. AMATOR)
   ORAZ NAJBLIŻSZY MECZ (jeden) LIGI RÓWNOLEGŁEJ ( np.w tym przypadku OPEN)
   JEŚLI JEST ROZGRYWANY,W CZASIE OBEJMUJĄCYM ZAWIESZENIE.
I.ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA SIĘ OD POSTANOWIEŃ WGiD ŚALH i OPEN ,
   W CELU GŁĘBSZEGO WYJAŚNIENIA DANEJ SPRAWY (DO 7 DNI OD OTRZYMANIA
   POSTANOWIENIA PIERWSZEGO), JEDNAK POSTANOWIENIE  PO ODWOŁANIU
   JEST OSTATECZNE I NIEPODWAŻALNE (tryb odwołania przedłuża czas zapłaty
   kar finansowych o czas jego trwania,czyli kolejne 7 do 14 dni).
J.MOŻLIWOŚĆ ODWOŁAŃ NIE OBEJMUJE KAR ZA BRUTALNĄ GRĘ, ZWIĄZANYCH
   Z  ZAWIESZENIAMI UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW, W MECZACH.
2.SKŁAD DRUŻYNY ( NIEOGRANICZONY ILOŚCIOWO ) POWINIEN ZAWIERAĆ
   CZYTELNIE NAZWĘ DRUŻYNY I MIASTO KTÓRE REPREZENTUJE, IMIĘ
   I NAZWISKO ORAZ POZYCJA KAŻDEGO ZAWODNIKA (bramkarz,napastnik,obrońca) ,
   OZNACZENIE KAPITANA I JEGO ASYSTENTA ( LUB 2), PESEL (informujący nas także
   o dacie urodzenia danego zawodnika), ADRES ZAMIESZKANIA (do celów statystycznych
   i ewentualnych ubezpieczeniowych), STATUS ZAWODNIKA (LIGOWIEC,JUNIOR,
   AMATOR-zgodny z opisem regulaminowym), NUMER TELEFONU ORAZ ADRES MAIL
  (do minimum trzech osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danej drużyny, w kolejności
   kompetencji),
A.DANE TELEADRESOWE, ZA WYJĄTKIEM MIASTA ZAMIESZKANIA NIE BĘDĄ  
   UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM I POZOSTANĄ W ZASOBACH ORGANIZATORA
   ORAZ WYDZIAŁU DYSCYPLINY ŚALHL i OPEN.
3.WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH I BIORĄCYCH UDZIAŁ,W MECZACH
   JEST MOŻLIWA PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA ROZGRYWEK OD DNIA
   UDOSTĘPNIENIA SKŁADÓW POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ ,
   W ROZGRYWKACH, DO DNIA  ICH ZAKOŃCZENIA I PODANIA OFICJALNYCH,
   OSTATECZNYCH WYNIKÓW PRZEZ ZARZĄD ŚALHL i ŚLHO.
   WERYFIKACJA MOŻE NASTĄPIĆ NA  PODSTAWIE DOWOLNYCH, LEGALNYCH
   DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZACJI HOKEJOWYCH
   TAKICH JAK: KARTA ZAWODNIKA, RAPORT Z MECZU, DOKUMENTY KLUBOWE,
   SKARB KIBICA, ARTYKUŁ PRASOWY itp.)
A.W/W DOKUMENTY MOGĄ DOTYCZYĆ KRAJOWYCH, REGIONALNYCH
   ORAZ OGÓLNOPOLSKICH  BĄDŹ ZAGRANICZNYCH ZWIĄZKÓW HOKEJOWYCH. 
B.PODSTAWOWA WERYFIKACJA WŁASNYCH ZAWODNIKÓW JEST 
    WEWNĘTRZNYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEJ Z DRUŻYN, PRZEZ CO PONOSZĄ
    ONE  PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH LEGALNE UCZESTNICTWO,
    W NASZYCH ROZGRYWKACH. DRUŻYNY BIORĄ TAKŻE NA SIEBIE SKUTKI KAR
   NAŁOŻONYCH PRZEZ WYDZIAŁ DYSCYPLINY ZA GRĘ ZAWODNIKÓW WBREW
   ZASADOM REGULAMINU.
4.JEŻELI,W DRUŻYNIE PODCZAS TRWANIA ROZGRYWEK STWIERDZI SIĘ FAKT
  UCZESTNICTWA ZAWODNIKA NIEUPRAWNIONEGO REGULAMINOWO DO GRY
  (negatywnie zweryfikowany , nie będący, w składzie) ,BĘDZIE TO SKUTKOWAŁO:
A.UTRATĄ 3 PUNKTÓW ZGODNIE ZE STANEM ICH POSIADANIA PRZEZ DANĄ
    DRUŻYNĘ NA DANY CZAS (stan po meczu zweryfikowanym).
B.DYSKWALIFIKACJĄ NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DO KOŃCA DANEGO
  SEZONU ORAZ ZAWIESZENIEM PRAW JEGO UCZESTNICTWA, W OBU LIGACH
  (AMATOR I OPEN) NA CAŁY KOLEJNY SEZON.
C.ORGANEM DECYZYJNYM W/W SPRAWACH JEST POWOŁANY PRZEZ UCZESTNIKÓW
    LIGI, WYDZIAŁ DYSCYPLINY. (WGiD ŚALH I OPEN)
5.MECZE SĄ ROZGRYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PZHL
   DOSTOSOWANYMI DO NASZYCH POTRZEB:
A. CZAS TRWANIA MECZU TO 3 TERCJE PO 15 MINUT  CZASU ZATRZYMYWANEGO
B. ZABRANIA SIĘ ATAKOWANIA CIAŁEM PODCZAS GRY
C. ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA STRZAŁU  Z TZW. KLEPKI, DOPUSZCZA SIĘ
    ZAMACHNIĘCIE DO WYSOKOŚCI  KOLAN.
D.DRUŻYNY SĄ ZOBOWIĄZANE DO POWIADOMIENIA PRZECIWNIKA O DACIE
    I GODZINIE SPOTKANIA NAJPÓŹNIEJ NA 6 DNI PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM
    (dla spotkań wynikających z kalendarza rozgrywek, czyli poniedziałek dla terminu nadchodząca
    sobota i niedziela)
E.POWYŻSZY TERMIN JEST TAKŻE OSTATECZNYM DLA ODWOŁANIA SPOTKANIA
    WYNIKAJĄCEGO Z KALENDARZA ROZGRYWEK.
F.INNE TERMINY POWIADAMIANIA I ODWOŁANIA DOPUSZCZA TYLKO UMOWA
   STRON UCZESTNICZĄCYCH, W DANYM MECZU, PO WCZEŚNIEJSZYM
   POWIADOMIENIU TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM WGiD Ligi
   PRZEZ OBIE STRONY.
G.KAŻDA STRONA MA PRAWO DO JEDNORAZOWEGO ODWOŁANIA MECZU Z DANYM
   PRZECIWNIKIEM ZGODNIE Z POWYZSZYMI TERMINAMI BEZ PODANIA PRZYCZYN.
H.WSZYSTKIE UMÓWIONE, CO DO DATY I GODZINY SPOTKANIA, POWINNY BYĆ
    BEZZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE MAILOWO I  POTWIERDZONE TELEFONICZNIE POD
    PODANE KONTAKTY WGiD NASZEJ LIGI. necco@necco.pl oraz cali78@wp.pl 
    SKĄD TRAFIĄ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ.
6.ZAWODNICY LIGI AMATORSKIEJ I OPEN MUSZĄ POSIADAĆ KOMPLETNY SPRZĘT
   HOKEJOWY.BRAK JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU POWODUJE NAŁOŻENIE NA 
   ZAWODNIKA 2 MINUT KARY MNIEJSZEJ .W LIDZE OPEN ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
   PRZEDMECZOWEGO KOMPROMISU KAPITANÓW. TJ. ZGODA PRZECIWNIKA
  JAKO JEDYNY WARUNEK DOPUSZCZENIA BRAKU NP. BODIKÓW.
7.W MECZACH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ DRUŻYNY SKŁADAJĄCE SIĘ Z ZAWODNIKÓW
   W LICZBIE MAKSIMUM 25 + 2 ,A  MINIMUM 8 + 1
A.GOSPODARZ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA DRUŻYNIE PRZYJEZDNEJ
   ZAMYKANEJ SZATNI ORAZ KRĄŻKÓW NA CZAS ROZGRZEWKI,W ILOŚCI MINIMUM
   20 SZTUK.
8.POD POJĘCIEM AMATOR ROZUMIEMY:
A. ZAWODNIKA DOWOLNEJ PŁCI ,POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE,
     KTÓRY UKOŃCZYŁ 18 ROK ŻYCIA (DECYDUJE DATA URODZENIA) I NIE BRAŁ
    UDZIAŁU,W ROZGRYWKACH GRUP MŁODZIEŻOWYCH ŻADNEGO SZCZEBLA,
B.ZAWODNIKA, KTÓRY BRAŁ UDZIAŁ,W ROZGRYWKACH GRUP MŁODZIEŻOWYCH
    WYŁĄCZNIE PONIŻEJ ,,CLJ,, POD WARUNKIEM JAK WYŻEJ.
C.ZAWODNIKA ,,CLJ,, POD WARUNKIEM,ŻE UKONCZYŁ 26 LAT KALENDARZOWO
   (czyli zawodnik który ukończył 26 lat 15-09-2013, może uczestniczyć,w naszych
   rozgrywkach od 16-09-2013 )
D.BRAMKARZY NA TEJŻE POZYCJI, KTÓRZY Z RÓZNYCH PRZYCZYN BRALI UDZIAŁ,
   W ROZGRYWKACH I, II LUB PLH DO UKOŃCZENIA,W OSTATNIM SEZONIE GRY
   21 LAT KALENDARZOWO I MAJĄCYCH 12 LAT PRZERWY OD OSTATNIEGO
   SPOTKANIA LIGOWEGO (czyli zawodnik może grać po ukończeniu 33 roku życia ,
   w/g sztywnej reguły 21 + 12 LAT)
E.BRAMKARZY NA TEJŻE POZYCJI, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ,W ROZGRYWKACH
    I, II LUB PLH  BĘDĄC CZYNNYMI ICH UCZESTNIKAMI, A UKOŃCZYLI 50 LAT
   (decyduje data urodzenia)9.POD POJĘCIEM LIGOWIEC ROZUMIEMY :
A. ZAWODNIKA DOWOLNEJ PŁCI,KTÓRY UKOŃCZYŁ 18 LAT ,BRAŁ UDZIAŁ
    W ROZGRYWKACH SENIORSKICH DOWOLNEGO SZCZEBLA (I LIGA,II LIGA,PLH)
    A OSTATNI WYSTĘP ZANOTOWAŁ MINIMUM TRZY SEZONY PRZED
   PRZYSTĄPIENIEM DO ROZGRYWEK ŚALHO
10.DO GRY,W LIDZE OPEN DOPUSZCZA SIĘ ZAWODNIKÓW Z PRZESZŁOŚCIĄ LIGOWĄ
    POD WARUNKIEM ODSTĘPU TRZECH SEZONÓW OD OSTATNIEGO WYSTĘPU
    LIGOWEGO. CZYLI JEŚLI GRAŁ W SEZONIE 2009/2010 , MA KARENCJĘ
   2010/2011 – 211/2012 – 2012/2013 I DO NASZEJ LIGI MOŻE PRZYSTĄPIĆ,W SEZONIE
   2013/2014
A.AMATORÓW ZGODNIE Z WYMIENIONYM POWYŻEJ PUNKTEM ART. 8 A i B
B.ZAWODNIKÓW WSZYSTKICH DRUŻYN JUNIORSKICH OD JUNIORA MŁODSZEGO
   PO ,,CLJ,, POD WARUNKIEM, ŻE UKOŃCZYLI 18 LAT I MAJĄ 3 (TRZY) SEZONY
   PRZERWY OD OSTATNIEGO SEZONU GRY.
   (czyli zawodnik który grał,w sezonie 2009/10 odpoczywa, w sezonie 2010/11 , 2011/12
   oraz 2012/13 i może uczestniczyć,w naszych rozgrywkach od sezonu 2013/14) 
11.KAŻDY ZAWODNIK GRA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I MUSI POSIADAĆ
     WŁASNE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW,
    TAK,W DRODZE JAK I PODCZAS SPOTKAŃ LIGOWYCH .
12.DRUŻYNY MAJĄ OBOWIĄZEK ROZGRYWANIA MECZY NA SWOICH
     MACIERZYSTYCH LODOWISKACH, WYJĄTKIEM JEST POROZUMIENIE
    PRZEDSTAWICIELI DRUŻYN O KTÓRYM POINFORMOWANO MIN. 3 DNI PRZED
    TERMINEM MECZU WYDZIAŁ DYSCYPLINY ŚALH oraz OPEN(mail + telefon) .
A.KAŻDY ZAWODNIK POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE PRZED MECZEM DOWÓD
    TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM (dowód osobisty,prawo jazdy,paszport) DLA CELÓW
    WERYFIKACYJNYCH
B.PRZED LUB PODCZAS MECZU DRUŻYNY MOGĄ SPRAWDZIĆ JEDNEGO LUB
   WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW DRUŻYNY PRZECIWNEJ,W OBECNOŚCI
   KAPITANÓW LUB TAKŻE SĘDZIEGO, JAKO ŚWIADKA.(w/g dowodu)
13.DRUŻYNY ODWOŁUJĄC SPOTKANIE MUSZĄ TO ZROBIĆ MINIMUM 5 DNI
    PRZED TERMINEM JEGO ROZPOCZĘCIA.MECZ UZNAJE SIĘ ZA ODWOŁANY
    PO POINFORMOWANIU, W/W TERMINIE DRUŻYNY PRZECIWNEJ ORAZ WGiD
    (mail + telefon). 
14.W PRZYPADKU NIE STAWIENIA SIĘ DRUŻYNY NA DANY MECZ LIGOWY,
     W WYZNACZONYM WCZEŚNIEJ TERMINIE :
A.PRZYZNANY ZOSTAJE WALKOWER, CZYLI 2 PUNKTY ORAZ 0:5 STOSUNKU
    BRAMKOWEGO NA RZECZ DRUŻYNY PRZECIWNEJ .
B.DRUŻYNA KTÓRA DWA RAZY, W DANYM SEZONIE NIE STAWI SIĘ NA UMÓWIONE
    SPOTKANIE ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANA I NIE BĘDZIE MOGŁA BRAĆ
    UDZIAŁU, W NASZYCH ROZGRYWKACH TAKŻE, W KOLEJNYM SEZONIE.
    WSZYSTKIE ROZEGRANE PRZEZ NIĄ MECZE ZOSTANĄ POTRAKTOWANE
    JAKO WALKOWERY.
C.KARA FINANSOWA NA CELE STATUTOWE DLA ORGANIZATORA LIGI
   W WYSOKOŚCI 150, 00 PLN PŁATNA DO 14 DNI OD DATY ZAWINIONEGO SPOTKANIA
15.DLA LIGI OPEN NA ROZEGRANIE KAŻDEJ KOLEJKI SPOTKAŃ WYZNACZONO
     TERMIN 14 DNI, ODWOŁANE SPOTKANIA MUSZĄ ZOSTAĆ ROZEGRANE
     DO DNIA  04-05.01.2014
A.POCZĄTEK LIGI OPEN (I KOLEJKA) WYZNACZONO NA DNI: 05-06.10.2013
     ORAZ 12-13.10.2013
B.OSTATECZNY TERMIN ROZEGRANIA MECZY I RUNDY SEZONU 2013/2014
    DLA LIGI OPEN UPŁYWA 04-05.01.2014 ,PO TYM TERMINIE ZOSTANĄ PRZYZNANE
    WALKOWERY NA NIEKORZYŚĆ WINNYCH ODWOŁANIA SPOTKAŃ.
16.DLA LIGI AMATORSKIEJ  NA ROZEGRANIE KAŻDEJ KOLEJKI SPOTKAŃ
     WYZNACZONO TERMIN 7 DNI ,ODWOŁANE SPOTKANIA MUSZĄ ZOSTAĆ
     ROZEGRANE DO DNIA  31-12-2013
A.POCZĄTEK LIGI AMATORSKIEJ (I KOLEJKA) WYZNACZONO NA DZIEŃ:05-06.10.2013
B.OSTATECZNY TERMIN ROZEGRANIA MECZY I RUNDY SEZONU 2013/2014
    DLA LIGI AMATORSKIEJ UPŁYWA 31-12-2013 ,PO TYM TERMINIE ZOSTANĄ
    PRZYZNANE WALKOWERY NA NIEKORZYŚĆ WINNYCH ODWOŁANIA SPOTKAŃ.
17.POWYŻSZE TERMINY SĄ NIEPRZEKRACZALNE, NIEROZEGRANE MECZE BĘDĄ
     ROZSTRZYGANE JAKO WALKOWERY ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WGiD
     NASZEJ LIGI.
18.NA 15 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM KAŻDEGO SPOTKANIA, DRUŻYNY
     SKŁADAJĄ U SĘDZIEGO ZAWODÓW LISTĘ ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH
     UDZIAŁ ,W MECZU.
A.NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU SKUTKUJE PRZYZNANIEM WALKOWERA
    DRUŻYNIE PRZECIWNEJ.
B.DRUŻYNY SĄ ZOBOWIĄZANE DO CZYTELNEGO WYPEŁNIENIA MECZOWEJ
  LISTY ZAWODNIKÓW BEZ KSYWEK I ZDROBNIEŃ, DRUKOWANYMI LITERAMI
  ZGODNIE Z DANYMI Z DOWODU OSOBISTEGO DANEGO ZAWODNIKA.
  (odstępstwo od tej reguły, może spowodować zawieszenie ubezpieczenia zawodnika)
C.WSZYSTKIE DRUŻYNY SĄ ZOBOWIĄZANE POD RYGOREM PRZYZNANIA
   ,, WALKOWERA,, ZA DANY MECZ DO PRZESŁANIA NA ADRES:necco@necco.pl
    PROTOKOŁU SĘDZIOWSKIEGO Z DANEGO MECZU,W NIEPRZEKRACZALNYM
    TERMINIE 2 DNI OD JEGO ZAKOŃCZENIA ORAZ POTWIERDZENIE TEGO FAKTU
    TELEFONICZNIE Z ODPOWIEDZIALNYM ZA W/W (personalia i numer telefonu
    osoby odpowiedzialnej do wiadomości drużyn).
19.MECZ POWINNO SĘDZIOWAĆ 2 SEDZIÓW, WYJĄTKIEM JEST ZGODA
     PRZEDSTAWICIELI DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ,W MECZU NA 1 OSOBOWĄ
    REPREZENTACJĘ SĘDZIOWSKĄ.
20.O KOLEJNOŚCI MIEJSC ZAJĘTYCH, W LIDZE AMATORSKIEJ JAK I OPEN
     DECYDUJE SUMA ZDOBYTYCH,W CAŁYM SEZONIE PUNKTÓW.
A. ZA ZWYCIĘSTWO ,W DANYM MECZU 2 PUNKTY , ZA REMIS 1 PUNKT.
B.PRZY BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA  DECYDUJE ILOŚĆ BRAMEK ZDOBYTYCH,
   W BEZPOŚREDNICH POJEDYNKACH.(Promujemy tego kto strzelił ich więcej.)
C.PRZY DALSZYM BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA, DECYDUJE ILOŚĆ BRAMEK
    STRACONYCH, W BEZPOŚREDNICH POJEDYNKACH.
    (Promujemy tego kto stracił ich mniej).
D.PRZY DALSZYM BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA  DECYDUJE RÓŻNICA BRAMEK,
   Z CAŁEGO SEZONU ZDOBYTYCH I STRACONYCH WE WSZYSTKICH
   SPOTKANIACH TZW. STOSUNEK BRAMEK ZDOBYTYCH DO STRACONYCH.
   (Promujemy tego kto ma lepszy bilans in plus ) .
E.W PRZYPADKU DALSZEGO BRAKU WERDYKTU O DALSZYM POSTĘPOWANIU
   DECYDUJE WGiD ŚLH AMATOR i OPEN
21.ZGODNOŚC PROTESTÓW Z REGULAMINEM ŚLH AMATOR i OPEN OCENIA
    WGiD ŚLH AMATOR i OPEN  (powołany przez uczestników ligi zwykłą
    większością głosów)
22.KWESTIE SPORNE NIE UJĘTE ,W REGULAMINIE ROZPATRYWAĆ BĘDZIE
    TAKŻE WGiD ŚLH AMATOR i OPEN (powołany jak powyżej)
A.DECYZJE BEDĄ PODEJMOWANE ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW
    I BĘDĄ NIEODWOŁALNE.23.NA ZAKONCZENIE ROZGRYWEK PRZEWIDZAINO DYPLOMY DLA WSZYSTKICH
     DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ ,W ROZGRYWKACH ORAZ NAGRODY GŁÓWNE
    DLA TRZECH NAJLEPSZYCH DRUŻYN,W POSTACI PUCHARÓW.NATOMIAST
    ZAWODNICY DRUŻYN PREMIOWANYCH PUCHARAMI OTRZYMAJĄ NAGRODY
   INDYWIDUALNE,W POSTACI MEDALI.
A.DODATKOWO, JAK OD ZESZŁEGO ROKU WALCZYMY O NAGRODĘ FAIR PLAY
   LIGI OPEN I AMATOR DLA DRUŻYN, KTÓRE W CAŁYM SEZONIE MIAŁY
   NAJMNIEJSZĄ ILOŚĆ KAR.
B.PRZYGOTOWANO TAKŻE NAGRODĘ DLA KRÓLA STRZELCÓW POSZCZEGÓLNYCH
    LIG ORAZ NAJLEPSZYCH BRAMKARZY OBU LIG (wybranych przez głosowanie drużyn).

Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Kwiecień 2021  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów

Copyright MyCorp © 2021